Korekta tekstów

Edytowanie i korekta tłumaczeń i tekstów w języku niemieckim

Posiadają już Państwo niemieckie tłumaczenie z języka angielskiego lub polskiego, które powinien sprawdzić ktoś o odpowiedniej kompetencji fachowej i językowej? A może chcieliby Państwo, aby fachowiec „przejrzał” jeszcze raz tekst opracowany w języku niemieckim?

Tutaj mogę Państwa i Państwa pracowników wesprzeć swoim długoletnim doświadczeniem w zakresie zapewniania jakości i swoim niebiurokratycznym zarządzaniem projektami.

Zamów już teraz niewiążącą ofertę lub skontaktuj się ze mną, wysyłając e-mail.

Co jest potrzebne, abym mogła Państwu złożyć ofertę?

● Czy do sprawdzenia jest tłumaczenie, czy tekst opracowany w języku niemieckim?
● Czy chodzi wyłącznie o sprawdzenie gramatyki, ortografii i interpunkcji (korekta), czy też o sprawdzenie tekstu pod kątem stylu, treści i fachowości (edycja)?
● Jakiej wielkości jest tekst do sprawdzenia? Tutaj pomocna jest liczba wyrazów lub wersów.
● Na kiedy tekst musi być gotowy?
● Co trzeba sprawdzić (np. broszura wizerunkowa, informacja o produkcie czy umowa kupna-sprzedaży)?
● Do czego ma zostać wykorzystany ten tekst i jaka jest jego grupa docelowa?
● Jaki format ma tekst wyjściowy i w jakim formacie ma zostać dostarczone tłumaczenie?
● Na co jeszcze zwrócić uwagę (np. wewnętrzne wytyczne dotyczące stylu, formatowania)?


Jak kształtują się ceny?

Korekty i edycje rozliczam na podstawie poświęconego czasu. Przy akceptowalnej jakości tekstu zakładam godzinę na sprawdzenie ok. 1000 wyrazów.


*** Posiadając konkretne informacje dotyczące tekstu, jestem Państwu w stanie szybciej złożyć wiarygodną ofertę. Mogą Państwo również załączyć tekst do sprawdzenia (w przypadku tłumaczenia - także jego angielski lub polski oryginał) do swojego zapytania, co przyspieszy proces wyceny. Naturalnie wszystkie przesłane dane traktowane są w pełni poufnie.