Poświadczone tłumaczenie dokumentów

Urkundenübersetzung mit Beeidigung

Poświadczone tłumaczenie dokumentów

Być może potrzebne jest Państwu tłumaczenie poświadczone, opatrzone pieczęcią, do urzędu, na uczelnię lub do innej instytucji? Nie ma problemu! Jako tłumaczka ustanowiona publicznie i ogólnie zaprzysiężona przez Wyższy Sąd Okręgowy w Dreźnie chętnie sporządzę dla Państwa oficjalnie poświadczone wzgl. uwierzytelnione tłumaczenia aktów urodzenia i małżeństwa, świadectw, wyciągów z rejestru handlowego, zaświadczeń o zameldowaniu, kart pojazdów i wielu innych dokumentów, opatrzonych pieczęcią i podpisem.

Dzięki temu będą Państwo idealnie przygotowani na wizytę w urzędzie, podjęcie studiów lub zawarcie transakcji biznesowej.

Proszę jednak pamiętać: Ofertę cenową mogę przedstawić dopiero wtedy, gdy zobaczę cały tekst.


Jak otrzymać tłumaczenie poświadczone?

1. Przeznaczony do tłumaczenia tekst prześlą mi Państwo w oryginale lub w postaci kopii pocztą lub zeskanowany przez e-mail. Ze względów bezpieczeństwa oryginały mogą Państwo wysłać listem poleconym i poinformować mnie, jeśli mam je Państwu także zwrócić listem poleconym.
Bez całego tekstu, nie mogę przygotować dla Państwa oferty.

2. Przesłana Państwu oferta uwzględniać będzie cenę i czas realizacji.

3. Kwotę faktury zapłacą Państwo przelewem lub przez PayPal. W szczególnie pilnych przypadkach mogą przesłać mi Państwo potwierdzenie wykonania przelewu e-mailem, aby przyspieszyć proces realizacji. Oczywiście, otrzymają Państwo stosowną fakturę.

4. Przygotuję dla Państwa tłumaczenie i pieczęcią, podpisem i formułą potwierdzającą zgodność (czyli właściwym „poświadczeniem”) potwierdzę, że tłumaczenie jest poprawne i kompletne. Odnotuję, czy przedłożono mi dokument w oryginale, czy w postaci poświadczonej lub zwykłej kopii (tego, czy muszą Państwo przedłożyć oryginał, czy wystarczy kopia, dowiedzą się Państwo w urzędzie, do którego zamierzają Państwo złożyć tłumaczenie). Zgodnie z wymogami prawa, połączę tłumaczenie nierozłącznie z kopią oryginału.

5. Gotowe tłumaczenie oraz dostarczony przez Państwa oryginał odeślę Państwu pocztą, na życzenie także listem poleconym i/lub dodatkowo w formie niepoświadczonej e-mailem.


Jak kształtują się ceny?

WAŻNE: Ofertę cenową mogę przedstawić dopiero wtedy, gdy zobaczę cały tekst.

Rozliczenie tłumaczenia poświadczonego odbywa się w oparciu o liczbę wierszy standardowych tekstu docelowego oraz zgodnie z JVEG [niem. ustawa o wynagrodzeniach i odszkodowaniach wymiaru sprawiedliwości]. Standardowy wiersz odpowiada 55 znakom ze spacjami. W przypadku szczególnie pracochłonnego formatowania naliczam dopłatę w wysokości 30% wartości tłumaczenia.

Moja oferta dla Państwa obejmuje wszystkie koszty, dopłaty, ew. koszty przesyłki i podatki.


Co szczególnego jest w tłumaczeniu poświadczonym?

Tłumaczenia poświadczone wymagane są przez urzędy, uczelnie i inne instytucje i mogą być sporządzane wyłącznie przez tłumaczy upoważnionych do tego przez niemiecki sąd. Tłumacze, którzy chcą oferować takie „urzędowe tłumaczenia", muszą udowodnić sądowi doskonałe umiejętności językowe, solidną znajomość niemieckiej terminologii prawniczej oraz osobiste predyspozycje oraz złożyć przysięgę (stąd słowo „przysięgły”, po niemiecku „beeidigt”). Ponadto zobowiązani są oni do zachowania poufności. Oficjalnie nazywani są oni tłumaczami przysięgłymi (w języku niemieckim mogą być określani jako allgemein beeidigte, öffentlich bestellte albo ermächtigte Übersetzer).

Ciekawostka dla purystów językowych: Nawiasem mówiąc, niemieckie określenie "beglaubigte Übersetzung" jest mylące. „Beglaubigen”, tzn. poświadczać autentyczność dokumentu mogą tylko notariusze i organy państwowe. „Beglaubigung” dokonywane przez tłumacza jest potwierdzeniem, że tłumaczenie jest prawidłowe i kompletne. Odbywa się to poprzez zamieszczenie zdefiniowanej formuły potwierdzającej zgodność, pieczęci i podpisu przysięgłego (a nie poświadczonego!) tłumacza.


Gdzie przyjmowane są tłumaczenia poświadczone?

Tłumaczenia poświadczone przez ustanowionych lub zaprzysiężonych w Niemczech tłumaczy są z zasady uznawane w całych Niemczech. Jednak niektóre, nieliczne urzędy i sądy wymagają tłumaczeń poświadczonych przez tłumaczy ustanowionych w ich kraju związkowym. Instytucje spoza Niemiec mogą domagać się tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego zamieszkałego w danym kraju.

Aby uniknąć konieczności dwukrotnego zamawiania (i opłacania) tłumaczenia, należy zapytać organ lub instytucję, w której chcą Państwo przedłożyć dokument, czy przyjmują one tłumaczenie poświadczone przez tłumacza zaprzysiężonego w Niemczech lub w kraju związkowym Saksonia.


Czy mogę otrzymać tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego na polski lub odwrotnie?

Jako tłumaczka ustanowiona w Niemczech mogę wykonywać tylko tłumaczenia z języka niemieckiego lub na język niemiecki. Tłumaczenia poświadczonego z języka angielskiego na polski lub odwrotnie nie mogę wykonać.