Terminologia i glosariuszy

Zarządzanie terminologią i sporządzanie glosariuszy

Nierzadko w ramach jednej firmy funkcjonują dwie lub trzy nazwy i rozmaite skróty na jeden i ten sam produkt, podzespół lub koncepcję, przez co może dochodzić do nieporozumień pomiędzy działami lub z klientami. Do tego dochodzi jeszcze z zewnątrz tłumacz, który ma przetłumaczyć instrukcję obsługi nowego produktu, a jego uporczywe zapytania o terminologię zabierają Państwu i Państwa pracownikom bezcenny czas. Glosariusz sporządzony na podstawie istniejących w Państwa firmie tekstów i z Państwem uzgodniony pomoże drastycznie zredukować liczbę nieporozumień i ułatwić oraz przyspieszyć tłumaczenie nowych tekstów na stronę internetową, instrukcji itp.

Chętnie wesprę Państwa i Państwa pracowników w dziedzinie opracowania terminologii przy wykorzystaniu wiodących na rynku programów SDL Multiterm, MS Excel i innych, wskazanych przez Państwa systemów. W ten sposób zyskają Państwo również czas na właściwe zadania.

Zamów już teraz niewiążącą ofertę lub skontaktuj się ze mną, wysyłając e-mail.

Co jest potrzebne, abym mogła Państwu złożyć ofertę?

● Ile pozycji powinien obejmować glosariusz? Na jakie dziedziny należy zwrócić szczególną uwagę?
● Jaki tekst ma służyć za materiał wyjściowy?
● Jaki format powinien mieć glosariusz? Standardowo korzystam z MS Excel lub SDL Multiterm 2017. Chętnie mogę uzgodnić z Państwem także inne formaty i systemy.
● Jaką strukturę wpisów należy utworzyć? Czy chodzi o prostą, dwujęzyczną listę, czy należy zamieścić definicje, przykłady w kontekście, przyporządkowanie do specjalizacji itd.?


Jak kształtują się ceny?

Opracowanie glosariuszy rozliczam za godzinę na podstawie poświęconego czasu.


*** Posiadając konkretne informacje, jestem Państwu w stanie szybciej złożyć wiarygodną ofertę. Mogą Państwo również załączyć do swojego zapytania materiały do referencyjne, co przyspieszy proces wyceny. Naturalnie wszystkie przesłane dane traktowane są w pełni poufnie.